കേരള സർക്കാർ സ്ഥാപനമായ ODEPC വഴി ഒമാനിലെ സ്‌കൂളിലെ വിവിധ ഒഴിവുകളിലേക്ക് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു

 കേരള സർക്കാർ സ്ഥാപനമായ ODEPC വഴി ഒമാനിലെ സുൽത്താനേറ്റിലെ സ്‌കൂളിലെ വിവിധ ഒഴിവുകളിലേക്ക് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു
✅കിന്റർഗാർട്ടൻ ടീച്ചർ ( KG ടീച്ചർ)

യോഗ്യത & പരിചയം: മോണ്ടിസോറിയോ പ്രീ- പ്രൈമറി ടീച്ചേഴ്‌സ് ട്രെയിനിംഗോ ഉള്ള ഏതെങ്കിലും ബിരുദം + കേംബ്രിഡ്‌ജ് / CBSE/ICSE സ്‌കൂളുകളിൽ കുറഞ്ഞത് 3 വർഷത്തെ പരിചയം 3: OMR 300 - 350

✅ഫിസിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ ( ലേഡി ടീച്ചർ)

യോഗ്യത & പരിചയം: ഫിസിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷനിൽ ബിരുദം + കേംബ്രിഡ്‌ജ് / CBSE/ICSE സ്‌കൂളുകളിൽ കുറഞ്ഞത് 3 വർഷത്തെ പരിചയം 3: OMR 300-350

✅അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് അസിസ്റ്റന്റ്

യോഗ്യത: നല്ല ആശയവിനിമയ കഴിവുകളുള്ള അറിവ് , MS Office, GSuite എന്നിവയെ കുറിച്ചുള്ള അറിവ് + അഡ്‌മിനിസ്ട്രേഷനിൽ കുറഞ്ഞത് 3 വർഷത്തെ പരിചയം 3: OMR 250

പ്രായപരിധി: 45 വയസ്സ്
വിസ, മെഡിക്കൽ, ടിക്കറ്റ് എന്നിവ കമ്പനി നൽകുന്നതാണ്.

ഇമെയിൽ വഴി അപേക്ഷിക്കേണ്ട അവസാന തിയതി: ഫെബ്രുവരി 29 വിശദവിവരങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നോക്കുക.

നോട്ടിഫിക്കേഷൻ
my name Mohammed Shamnas k (Google certified Digital marketer ) This is my job website. Its fully free

Post a Comment