നിങ്ങളുടെ പേരിൽ എത്ര സിം ഉണ്ടെന്ന് പരിശോധിക്കാം… ആവശ്യമില്ലാത്തവ ബ്ലോക്കും ചെയ്യാം…


ഇന്ത്യയിൽ, ഒരു വ്യക്തിയുടെ പേരിൽ (ഐഡി) 9 സിം കാർഡുകൾ ഒരേസമയം ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റൂ… ഇതിൽ കൂടുതൽ നമ്പറുകൾ നിങ്ങളുടെ പേരിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, നിങ്ങൾക്കത് പരിശോധിച്ചുറപ്പിക്കാം.


2018 വരെ സിം കാർഡ് ലഭിക്കാൻ ആധാർ കാർഡ് നിർബന്ധമായിരുന്നു. എന്നാൽ, ഇപ്പോൾ അങ്ങനെയല്ല. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ, വോട്ടർ കാർഡിൽ നിന്നോ ആധാർ കാർഡിൽ നിന്നോ സിം കാർഡ് എടുക്കാം.

പലപ്പോഴും നമ്മൾ നമ്മുടെ ഐഡിയിൽ ഒന്നിലധികം സിം കാർഡുകൾ വാങ്ങുകയും അത് ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകാം. പക്ഷേ, ഇപ്പോൾ ഉപയോഗിക്കാത്തതിനാൽ അങ്ങനെയൊരു സിം എടുത്തതായി തന്നെ ഓർമ്മയിൽ ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല.


ഇതുപോലുള്ള വാർത്തകൾ ദിവസേന വായിക്കുന്ന നമ്മൾ നമ്മുടെ ഐഡിയിലോ നമ്മുടെ പേരിലോ എത്ര സിം കാർഡുകൾ സജീവമാണ് എന്നറിയണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടാകും. എന്നാൽ, അതിനുള്ള മാർഗ്ഗം കേന്ദ്രസർക്കാർ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ടെലികോം വകുപ്പ് tafcop.dgtelecom എന്ന ഡൊമെയ്‌നിൽ നിന്ന് ഒരു പോർട്ടൽ ആരംഭിച്ചു.

 

രാജ്യത്തുട നീളം പ്രവർത്തിക്കുന്ന എല്ലാ മൊബൈൽ നമ്പറുകളുടെയും ഡാറ്റാബേസ് ഈ പോർട്ടലിൽ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഈ പോർട്ടലിലൂടെ സ്പാമും വഞ്ചനയും തടയാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ പേരിൽ മറ്റാരെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ മൊബൈൽ നമ്പർ ഉപയോഗിക്കുന്നതായി തോന്നിയാൽ, ഈ വെബ്‌സൈറ്റിലൂടെ ഇക്കാര്യത്തിൽ പരാതി നൽകാം,


വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക


എന്നിരുന്നാലും ഈ വെബ്‌സൈറ്റിൽ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ അനുസരിച്ച്, ഈ സൗകര്യം നിലവിൽ തെലുങ്കാന, ആന്ധ്രാപ്രദേശ്, കേരളം തുടങ്ങിയ ഏതാനും ചില സർക്കിളുകളിൽ മാത്രമേ ലഭ്യമാകൂ.

നമ്മുടെ പേരിൽ എത്ര സിം ഉണ്ട് എങ്ങനെ കണ്ടെത്താം…

  • ആദ്യം കേന്ദ്രസർക്കാർ തയ്യാറാക്കിയ ഈ വെബ്സൈറ്റ് തുറക്കുക.

വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

  • അതിനുശേഷം നിങ്ങളുടെ 10 അക്ക മൊബൈൽ നമ്പർ നൽകുക. ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ നമ്പറിലേക്ക് ഒരു OTP വരും. ആ OTP നൽകി സാധൂകരിക്കുക,
  • OTP സാധൂകരിച്ചതിന് ശേഷം, നിങ്ങളുടെ പേരിൽ സജീവമായ എല്ലാ നമ്പറുകളുടെയും പൂർണ്ണമായ ലിസ്റ്റ് നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ ദൃശ്യമാകും.
  • നിങ്ങളുടെ സൗകര്യത്തിനനുസരിച്ച് അവയിലേതെങ്കിലും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം.
  • അതിനുശേഷം, നിങ്ങളുടെ നമ്പറിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന നമ്പറുകളും നിങ്ങൾ പരാതിപ്പെട്ട നമ്പറുകളും സർക്കാർ പരിശോധിക്കും.

ഉപയോക്താവിന്റെ അഭ്യർത്ഥന പ്രകാരം, ടെലികോം കമ്പനി ആ നമ്പർ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യുകയോ നിർജ്ജീവമാക്കുകയോ ചെയ്യും. അതു പരിശോധിക്കാനുള്ള ഒരു ടിക്കറ്റ് ഐഡി ഉപഭോക്താവിന് ലഭിക്കുന്നതാണ്. അതിന്റെ സഹായത്തോടെ അവന്റെ അഭ്യർത്ഥനയിൽ ഇതുവരെ എത്രമാത്രം അപ്ഡേഷനുകൾ ആണ് നടന്നത് എന്ന് ട്രാക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്.

വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

thanks for reading

my name Mohammed Shamnas k (Google certified Digital marketer ) This is my job website. Its fully free

Post a Comment