വിപുലമായ പരിശോധനയ്ക്ക് ശേഷം നിയമം ലംഘിച്ച 7,685 പ്രവാസികളെ നാടുകടത്തി.


കുവൈറ്റ് സിറ്റി: കഴിഞ്ഞ രണ്ട് മാസത്തിനിടെ കുവൈറ്റിലെ ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം 7,685 അനധികൃത പ്രവാസികളെ നാടുകടത്തിയതായി റിപ്പോർട്ട്. റെസിഡൻസി, ഇമിഗ്രേഷൻ ചട്ടങ്ങൾ ലംഘിച്ചതിനാൽ ഈ വ്യക്തികളെ പിടികൂടി പുറത്താക്കി.
സെപ്തംബർ മാസത്തിൽ, 2,272 പുരുഷന്മാരും 1,565 സ്ത്രീകളുമായി ആകെ 3,837 വ്യക്തികളെ നാടുകടത്തി. ഈ കണക്കിൽ അവരുടെ സ്പോൺസർമാരിൽ നിന്ന് ഓടിപ്പോയ വ്യക്തികളും ഉൾപ്പെടുന്നു. കഴിഞ്ഞ ആഗസ്ത് മാസത്തിൽ രാജ്യത്തെ നിയമങ്ങൾ ലംഘിച്ച 3,848 പ്രവാസികളെ നാടുകടത്തിയതായി വിശ്വസനീയ കേന്ദ്രങ്ങൾ അറിയിച്ചു. കുറ്റക്കാരെ കണ്ടെത്തി ശിക്ഷിക്കാനുള്ള ശ്രമം തുടരുമെന്ന് അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി.

Click Here to Join Our Whatsapp Group for Latest Gulf News

അതേസമയം, 800 പ്രവാസികളുടെ തൊഴിൽ പിരിച്ചുവിടാനുള്ള തീരുമാനം കുവൈറ്റ് ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം പ്രഖ്യാപിച്ചു. പിരിച്ചുവിടൽ നടപ്പിലാക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ ജീവനക്കാർക്ക് അവരുടെ പ്രൊഫഷണൽ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നതിന് ഒരു മാസത്തെ ഗ്രേസ് പിരീഡ് അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്രാദേശിക പൗരന്മാരുടെ തൊഴിൽ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള നിലവിലുള്ള നയവുമായി ഇത് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നുവെന്ന് ഊഹിക്കപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിലും, വിപുലമായ പിരിച്ചുവിടലിന് മന്ത്രാലയം പ്രത്യേക ന്യായീകരണങ്ങൾ നൽകിയില്ല. പിരിച്ചുവിടപ്പെടുന്നവരിൽ ഭൂരിഭാഗവും അറബ് രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ളവരാണ്.
my name Mohammed Shamnas k (Google certified Digital marketer ) This is my job website. Its fully free

Post a Comment