പത്താം ക്ലാസ് യോഗ്യതയിൽ ഓഫീസ് അറ്റൻഡന്റ്/പ്യൂൺ ആവാം


കേരള സ്റ്റേറ്റ് ലീഗൽ സർവീസസ് അതോറിറ്റി ( Kerala State Legal Services Authority), ലീഗൽ എയ്ഡ് ഡിഫൻസ് കൗൺസിലർ സിസ്റ്റം (LADCS) ഓഫീസിലെ സപ്പോർട്ടിംഗ് സ്റ്റാഫ് ഒഴിവുകളിലേക്ക് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. കേരളത്തിലെ എല്ലാ ജില്ലകളിലും ഒഴിവുകൾ.

ഓഫീസ് അസിസ്റ്റന്റ് / ക്ലർക്ക്

ഒഴിവ്: 18


യോഗ്യത: ബിരുദം കൂടെ

1.കമ്പ്യൂട്ടർ പരിജ്ഞാനം

2. ടൈപ്പിംഗ് സ്പീഡ്

3. ഫയൽ മെയിന്റനൻസ്, പ്രോസസ്സിംഗ് പരിജ്ഞാനം

4. കോടതികളിൽ അവതരണത്തിനായി ഡിക്റ്റേഷൻ എടുക്കാനും ഫയലുകൾ തയ്യാറാക്കാനുമുള്ള കഴിവ് 

ശമ്പളം: 15,000 – 24,000 രൂപ


റിസപ്ഷനിസ്റ്റ് കം ഡാറ്റ എൻട്രി ഓപ്പറേറ്റർ

ഒഴിവ്: 13 

യോഗ്യത: ബിരുദം


കൂടെ

1.വാക്കാലുള്ള, രേഖാമൂലമുള്ള ആശയവിനിമയ കഴിവുകൾ

2.വേഡ്, ഡാറ്റ പ്രോസസ്സിംഗ് കഴിവുകൾ 

3. ടെലികമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സംവിധാനങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള കഴിവ് (ടെലിഫോണുകൾ, ഫാക്സ് മെഷീനുകൾ, സ്വിച്ച്ബോർഡുകൾ മുതലായവ) 

4.ടൈപ്പിംഗ് വേഗതയിൽ പ്രാവീണ്യം

ശമ്പളം: 14,000 – 19,000 രൂപ.


ഓഫീസ് അറ്റൻഡന്റ്/പ്യൂൺ 

ഒഴിവ്: 14


യോഗ്യത: പത്താം ക്ലാസ് 

ശമ്പളം: 12,000 – 14,000 രൂപ

പ്രായപരിധി: 35 വയസ്സ് ( സർവീസിൽ നിന്ന് വിരമിച്ചവർക്ക് : 60 വയസ്സ്)


തപാൽ വഴി അപേക്ഷ ഓഫീസിൽ എത്തേണ്ട അവസാന തിയതി: 2023 മാർച്ച് 30 വിശദവിവരങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ


നോക്കുക. നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലിങ്ക്

click here


വെബ്സൈറ്റ് ലിങ്ക് click here

my name Mohammed Shamnas k (Google certified Digital marketer ) This is my job website. Its fully free

Post a Comment