മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പിൽ ജോലി നേടാം


അസിസ്റ്റന്റ് മോട്ടോർ വെഹിക്കിൾ ഇൻസ്പെക്ടർ ജോലി ഒഴിവുകൾ നികത്തുന്നത് സംബന്ധിച്ച് കേരള പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ തൊഴിൽ വിജ്ഞാപനം പുറത്തിറക്കി. ആവശ്യമായ യോഗ്യതകളുള്ള യോഗ്യരായ ഉദ്യോഗാർത്ഥികളിൽ നിന്ന് PSC ഓർഗനൈസേഷൻ ഓൺലൈൻ അപേക്ഷ ക്ഷണിക്കുന്നു. . യോഗ്യരായ ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് 15.12.2022 മുതൽ 18.01.2023 വരെ ഓൺലൈനായി പോസ്റ്റിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കാം.
✅️പോസ്റ്റിന്റെ പേര്: അസിസ്റ്റന്റ് മോട്ടോർ വെഹിക്കിൾ ഇൻസ്പെക്ടർ.
✅️ വകുപ്പ്: മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പ്.
✅️ ജോലി തരം : കേരള ഗവ
✅️ റിക്രൂട്ട്മെന്റ് തരം: നേരിട്ടുള്ള
✅️ കാറ്റഗറി നമ്പർ : 517/2022
✅️ ശമ്പളം : Rs.45,600 – Rs.95,600 (പ്രതിമാസം)
✅️ അപേക്ഷയുടെ രീതി: ഓൺലൈൻ
✅️ അപേക്ഷ ആരംഭിക്കുന്നത്: 15.12.2022
✅️ അവസാന തീയതി: 18.01.2023
 
ഒഴിവ് വിശദാംശങ്ങൾ : കേരള എംവിഡി റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ് 2023
അസിസ്റ്റന്റ് മോട്ടോർ വെഹിക്കിൾ ഇൻസ്പെക്ടർ : 30 (30)
 
ശമ്പള വിശദാംശങ്ങൾ : KERALA MVD RECRUITMENT 2023
അസിസ്റ്റന്റ് മോട്ടോർ വെഹിക്കിൾ ഇൻസ്പെക്ടർ : 45,600 - 95,600 രൂപ (പ്രതിമാസം).
✅️യോഗ്യത: കേരള എംവിഡി റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ് 2023
 
എസ്.എസ്.എൽ.സി അല്ലെങ്കിൽ തത്തുല്യമായ പാസായിരിക്കണം.
സ്റ്റേറ്റ് ബോർഡ് ഓഫ് ടെക്‌നിക്കൽ എജ്യുക്കേഷൻ നൽകുന്ന ഡിപ്ലോമ ഇൻ ഓട്ടോമൊബൈൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് (3 വർഷത്തെ കോഴ്‌സ്) അല്ലെങ്കിൽ കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റോ സംസ്ഥാന സർക്കാരോ അംഗീകരിച്ച ഏതെങ്കിലും സ്ഥാപനം അല്ലെങ്കിൽ മുകളിൽ പറഞ്ഞ ഡിപ്ലോമകൾക്ക് തത്തുല്യമായി പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെട്ട ഏതെങ്കിലും വിഷയങ്ങളിൽ ഏതെങ്കിലും യോഗ്യത കേന്ദ്ര സർക്കാർ അല്ലെങ്കിൽ സംസ്ഥാന സർക്കാർ.
മോട്ടോർ സൈക്കിൾ, ഹെവി ഗുഡ്സ് വെഹിക്കിൾ, ഹെവി പാസഞ്ചർ മോട്ടോർ വെഹിക്കിൾ എന്നിവ ഓടിക്കാൻ അധികാരപ്പെടുത്തുന്ന നിലവിലെ സാധുവായ ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ് കൈവശം വയ്ക്കണം.
 
✅️ശാരീരിക യോഗ്യത: കേരള എംവിഡി റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ് 2023.
 
എ) ശാരീരികമായി ഫിറ്റായിരിക്കണം കൂടാതെ ഇനിപ്പറയുന്ന മിനിമം ഫിസിക്കൽ സ്റ്റാൻഡേർഡുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കണം:.
പുരുഷന്
(i) ഉയരം - 165 സെ.മീ
(ii) നെഞ്ച് - 81 സെ.മീ (സാധാരണ) (പുരുഷന്മാർക്ക് മാത്രം), നെഞ്ചിന്റെ വികാസം: 5 സെ.മി.
 
സ്ത്രീക്ക്
ഉയരം - 152 സെ.മീ
കുറിപ്പ്: പട്ടികജാതി/പട്ടികവർഗത്തിൽപ്പെട്ട ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ഉയരം പുരുഷ സ്ഥാനാർത്ഥികൾക്ക് 160 സെന്റിമീറ്ററും സ്ത്രീ സ്ഥാനാർത്ഥികൾക്ക് 150 സെന്റിമീറ്ററും ആയിരിക്കണം.
 
B) കണ്ണടകളില്ലാതെ താഴെ വ്യക്തമാക്കിയ വിഷ്വൽ സ്റ്റാൻഡേർഡുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കണം.
(i) വിദൂര കാഴ്ച : 6/6 സ്‌നെല്ലൻ (വലത്, ഇടത് കണ്ണ്)
(ii) കാഴ്ചയ്ക്ക് സമീപം: 0.5 സ്‌നെല്ലൻ (വലത്, ഇടത് കണ്ണ്).
 
കുറിപ്പ്: (എ) ഓരോ കണ്ണിനും പൂർണ്ണമായ കാഴ്ചശക്തി ഉണ്ടായിരിക്കണം (ബി) വർണ്ണ അന്ധത, കണ്ണിറുക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ കണ്ണിന്റെ ഏതെങ്കിലും രോഗാവസ്ഥ അല്ലെങ്കിൽ കണ്ണിന്റെ മൂടി എന്നിവ നിയമനത്തിനുള്ള അയോഗ്യതയാണ്. (സി) വിഷ്വൽ സ്റ്റാൻഡേർഡുകൾ ഒരു സർക്കാർ ആശുപത്രിയിലെ ഒഫ്താൽമോളജിയിൽ സ്പെഷ്യലൈസ് ചെയ്ത ഒരു അസിസ്റ്റന്റ് സർജന്റെ റാങ്കിൽ കുറയാത്ത ഒരു മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്. കമ്മീഷൻ ആവശ്യപ്പെടുന്ന മുറയ്ക്ക് താഴെപ്പറയുന്ന ഫോർമാറ്റിൽ ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ മെഡിക്കൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഒറിജിനലിൽ ഹാജരാക്കണം.
 
✅️അപേക്ഷാ ഫീസ്: കേരള എംവിഡി റിക്രൂട്ട്മെന്റ് 2023
കേരള എംവിഡി റിക്രൂട്ട്‌മെന്റിന് അപേക്ഷാ ഫീസ് ആവശ്യമില്ല.
 
തിരഞ്ഞെടുക്കൽ പ്രക്രിയ: കേരള എംവിഡി റിക്രൂട്ട്മെന്റ് 2023
 
🔰ഷോർട്ട്‌ലിസ്റ്റിംഗ്
🔰എഴുത്തുപരീക്ഷ
🔰ഡോക്യൂമെന്റ്പരിശോധന
🔰വ്യക്തിഗത അഭിമുഖം
 
ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ കേരള പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷന്റെ ഔദ്യോഗിക വെബ്‌സൈറ്റായ www.keralapsc.gov.in-ൽ ഒറ്റത്തവണ രജിസ്‌ട്രേഷൻ പ്രകാരം രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണം. രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് അവരുടെ യൂസർ ഐഡിയും പാസ്‌വേഡും ഉപയോഗിച്ച് പ്രൊഫൈലിൽ ലോഗിൻ ചെയ്ത് അപേക്ഷിക്കാം.
 
ഒരു പോസ്റ്റിന് അപേക്ഷിക്കാൻ ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലിങ്കിലെ അതത് തസ്തികകളുടെ 'അപ്ലൈ നൗ' ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം. അപ്‌ലോഡ് ചെയ്ത ഫോട്ടോ 31.12.2012 ന് ശേഷം എടുത്തതായിരിക്കണം. എന്നാൽ പുതിയ പ്രൊഫൈലുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നവർ ആറ് മാസത്തിനുള്ളിൽ എടുത്ത ഫോട്ടോകൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യണം.
 
ഉദ്യോഗർദികളുടെ പേരും ഫോട്ടോ എടുത്ത തീയതിയും താഴെയുള്ള ഭാഗത്ത് വ്യക്തമായി പ്രിന്റ് ചെയ്തിരിക്കണം. ഒരിക്കൽ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്‌ത ഫോട്ടോയ്‌ക്ക്  അപ്‌ലോഡ് ചെയ്‌ത തീയതി മുതൽ 10 വർഷത്തേക്ക് സാധുത ഉണ്ടായിരിക്കും. ഫോട്ടോകൾ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മറ്റ് നിർദ്ദേശങ്ങളിൽ മാറ്റമില്ല. അപേക്ഷാ ഫീസ് ആവശ്യമില്ല. വ്യക്തിഗത വിവരങ്ങളുടെ കൃത്യതയ്ക്കും പാസ്‌വേഡിന്റെ രഹസ്യത്തിനും ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ ഉത്തരവാദികളാണ്. പ്രൊഫൈലിൽ അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അപേക്ഷകർ അവരുടെ പ്രൊഫൈലിലെ വിവരങ്ങൾ ശരിയാണെന്ന് ഉറപ്പാക്കണം.
 
സമർപ്പിച്ച അപേക്ഷ താൽക്കാലികമാണ്, സമർപ്പിച്ചതിന് ശേഷം അത് ഇല്ലാതാക്കാനോ മാറ്റാനോ കഴിയില്ല. ഭാവി റഫറൻസിനായി ഓൺലൈൻ അപേക്ഷയുടെ പ്രിന്റൗട്ടോ സോഫ്റ്റ് കോപ്പിയോ സൂക്ഷിക്കാൻ ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ നിർദ്ദേശിക്കുന്നു. ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് അവരുടെ പ്രൊഫൈലിലെ 'My applications' എന്ന ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് അപേക്ഷയുടെ പ്രിന്റൗട്ട് എടുക്കാം. അപേക്ഷയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കമ്മീഷനുമായുള്ള എല്ലാ കത്തിടപാടുകളും അപേക്ഷയുടെ പ്രിന്റ് ഔട്ടിനൊപ്പം നൽകണം.
 
✅️അപേക്ഷിക്കേണ്ട വിധം 
 
ഓൺലൈനായി അപേക്ഷിക്കാൻ ചുവടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന ഘട്ടങ്ങൾ പാലിക്കുക
 
🔺www.keralapsc.gov.in എന്ന ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റ് തുറക്കുക.
 
🔺"റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ് / കരിയർ / പരസ്യ മെനു" എന്നതിൽ അസിസ്റ്റന്റ് മോട്ടോർ വെഹിക്കിൾ ഇൻസ്പെക്ടർ ജോബ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കണ്ടെത്തി അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.
 
🔺അവസാനം നൽകിയിരിക്കുന്ന ലിങ്കിൽ നിന്ന് ഔദ്യോഗിക അറിയിപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക.
 
🔺അറിയിപ്പ് പൂർണ്ണമായി വായിക്കുക. ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം നിങ്ങളുടെ യോഗ്യതാ മാനദണ്ഡങ്ങൾ പരിശോധിക്കുക.
 
🔺താഴെയുള്ള ഓൺലൈൻ ഔദ്യോഗിക ഓൺലൈൻ അപേക്ഷ / രജിസ്ട്രേഷൻ ലിങ്ക് സന്ദർശിക്കുക.
 
🔺ആവശ്യമായ വിശദാംശങ്ങൾ തെറ്റുകൾ കൂടാതെ കൃത്യമായി പൂരിപ്പിക്കുക.
 
🔺അറിയിപ്പിൽ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ഫോർമാറ്റിലും വലുപ്പത്തിലും ആവശ്യമായ എല്ലാ രേഖകളും അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യുക.
 
🔺അവസാനമായി, രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത വിശദാംശങ്ങൾ ശരിയാണെന്ന് പരിശോധിച്ച ശേഷം, സമർപ്പിക്കുക.
 
🔺അടുത്തതായി, കേരള പിഎസ്‌സിക്ക് അപേക്ഷാ ഫീസ് ആവശ്യമാണെങ്കിൽ, നോട്ടിഫിക്കേഷൻ മോഡ് അനുസരിച്ച് പണമടയ്ക്കുക. അല്ലെങ്കിൽ, അടുത്ത ഘട്ടത്തിലേക്ക് പോകുക.
 
🔺അതിന്റെ പ്രിന്റൗട്ട് എടുത്ത് സുരക്ഷിതമായി സൂക്ഷിക്കുക.
 
my name Mohammed Shamnas k (Google certified Digital marketer ) This is my job website. Its fully free

Post a Comment