പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് സ്റ്റാഫ് കാർ ഡ്രൈവർ റിക്രൂട്ട്മെന്റ് 2022 – സ്റ്റാഫ് കാർ ഡ്രൈവർ ഒഴിവുകൾ

 Post office car staff driver recruitment 2022: ഏറ്റവും പുതിയ കേന്ദ്ര സർക്കാർ ജോലികൾ അന്വേഷിക്കുന്ന ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് ഈ അവസരം പ്രയോജനപ്പെടുത്താം. മെയിൽ മോട്ടോർ സർവീസ് ബെംഗളൂരു അതിന്റെ ഔദ്യോഗിക വെബ്‌സൈറ്റായ https://www.indiapost.gov.in/- ൽ പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് സ്റ്റാഫ് കാർ ഡ്രൈവർ റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ് 2022 – ന്റെ തൊഴിൽ അറിയിപ്പ് പുറത്തിറക്കി . ഈ  മെയിൽ മോട്ടോർ സർവീസ് ബെംഗളൂരു റിക്രൂട്ട്‌മെന്റിലൂടെ , സ്റ്റാഫ് കാർ ഡ്രൈവർ തസ്തികകളിലേക്കുള്ള 19 ഒഴിവുകൾ നികത്തുന്നതിന് യോഗ്യരും താൽപ്പര്യമുള്ളവരുമായ ഉദ്യോഗാർത്ഥികളിൽ നിന്ന് ഓഫ്‌ലൈൻ അപേക്ഷകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു .

അറിയിപ്പ്

മെയിൽ മോട്ടോർ സർവീസ് ബെംഗളൂരുവിലെ ഏറ്റവും പുതിയ റിക്രൂട്ട്‌മെന്റിനായുള്ള പ്രധാന വെബ്‌സൈറ്റിലെ ഓഫ്‌ലൈൻ അപേക്ഷ പൂരിപ്പിച്ച് കേന്ദ്ര സർക്കാർ ജോലി തേടുകയും യോഗ്യതാ മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന എല്ലാ ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്കും പോസ്റ്റിന് അപേക്ഷിക്കാം. പ്രായപരിധി, തിരഞ്ഞെടുക്കൽ പ്രക്രിയ, വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത, വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്ന ശമ്പളം തുടങ്ങിയ എല്ലാ വിവരങ്ങളും വായിച്ചതിനുശേഷം, ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് മെയിൽ മോട്ടോർ സർവീസ് ബെംഗളൂരു ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിക്കാനും ഈ ലേഖനത്തിലെ എല്ലാ വിവരങ്ങളും ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നതിനാൽ ഈ വെബ് പേജ് ബുക്ക്‌മാർക്ക് ചെയ്യാനും നിർദ്ദേശിക്കുന്നു.

 • ഓർഗനൈസേഷൻ -  മെയിൽ മോട്ടോർ സർവീസ് ബെംഗളൂരു
 • ജോലിയുടെ രീതി  - കേന്ദ്ര ഗവ
 • റിക്രൂട്ട്മെന്റ് തരം - നേരിട്ടുള്ള റിക്രൂട്ട്മെന്റ്
 • അഡ്വ. നം  - N/A
 • പോസ്റ്റിന്റെ പേര് - സ്റ്റാഫ് കാർ ഡ്രൈവർ
 • ആകെ ഒഴിവ്  - 19
 • ജോലി സ്ഥലം -  ബെംഗളൂരു മുഴുവൻ
 • ശമ്പളം -  19,900 രൂപ
 • മോഡ് പ്രയോഗിക്കുക  - ഓഫ്‌ലൈൻ
 • ആപ്ലിക്കേഷൻ ആരംഭം - 2022 സെപ്റ്റംബർ 1
 • അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാനുള്ള അവസാന തീയതി - 2022 സെപ്റ്റംബർ 26
 • ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റ് - https://www.indiapost.gov.in/

Job Details

മെയിൽ മോട്ടോർ സർവീസ് ബെംഗളൂരു അവരുടെ സമീപകാല റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ് വിജ്ഞാപനം 2022-നോടൊപ്പം ഇനിപ്പറയുന്ന ഒഴിവുകളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ പുറത്തുവിട്ടു. അവരുടെ ഒഴിവുകൾ നികത്താൻ അവർ 19 ഉദ്യോഗാർത്ഥികളെ ക്ഷണിക്കുന്നു. ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് അവരുടെ ജോലി ഒഴിവുകളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ ചുവടെ പരിശോധിക്കാം.

പോസ്റ്റിന്റെ പേര് ഒഴിവ് ശമ്പളം
പോസ്റ്റിന്റെ പേര് ഒഴിവ് ശമ്പളം
സ്റ്റാഫ് കാർ ഡ്രൈവർ (ഓർഡിനറി ഗ്രേഡ്), ജനറൽ സെൻട്രൽ സർവീസ് Gr.-C, നോൺ-ഗസറ്റഡ്, നോൺ മിനിസ്റ്റീരിയൽ 19 Rs.19,900/-

Age Limit

18 മുതൽ 27 വയസ്സ് വരെ (എസ്‌സി, എസ്ടിക്ക് 5 വർഷം വരെ, ഒബിസിക്ക് 3 വർഷം വരെ ഇളവ് ലഭിക്കും

Educational Qualification

 • അംഗീകൃത ബോർഡിൽ നിന്നോ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ നിന്നോ പത്താം ക്ലാസിൽ വിജയിക്കുക
 • ലൈറ്റ്, ഹെവി മോട്ടോർ വാഹനങ്ങൾക്കുള്ള സാധുവായ ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ് കൈവശം വയ്ക്കുക.
 • മോട്ടോർ മെക്കാനിസത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവ് (വാഹനത്തിലെ ചെറിയ തകരാറുകൾ നീക്കം ചെയ്യാൻ ഉദ്യോഗാർത്ഥിക്ക് കഴിയണം)
 • ലൈറ്റ്, ഹെവി മോട്ടോർ വെഹിക്കിൾ എന്നിവയിൽ കുറഞ്ഞത് മൂന്ന് വർഷത്തെ പരിചയം.

മോട്ടോർ മെക്കാനിസങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവും വാഹനത്തിലെ ചെറിയ തകരാറുകൾ നീക്കം ചെയ്യാനുള്ള കഴിവും ഉൾപ്പെടെ ലൈറ്റ്, ഹെവി മോട്ടോർ വാഹനങ്ങൾ ഓടിക്കാനുള്ള അവരുടെ കഴിവ് വിലയിരുത്തുന്നതിന് ഡ്രൈവിംഗ് ടെസ്റ്റിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഡ്രൈവറെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത്. ടെസ്റ്റുകളുടെ പാറ്റേണും സിലബസും, ടെസ്റ്റുകളുടെ തീയതിയും സ്ഥലവും യോഗ്യരായ ഉദ്യോഗാർത്ഥികളെ പ്രത്യേകം അറിയിക്കും. അർഹതയില്ലാത്ത മറ്റ് അപേക്ഷകരെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു അറിയിപ്പും അയയ്ക്കില്ല.

അപേക്ഷയുടെ ഫോർമാറ്റ് അനുസരിച്ചാണ് അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കേണ്ടത് കൂടാതെ അതോടൊപ്പം ഉദ്യോഗാർത്ഥി ഒപ്പിടുകയും :-

(i) ഗസറ്റഡ് ഓഫീസർ/ സ്വയം സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ ഇനിപ്പറയുന്ന സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളുടെ ഫോട്ടോകോപ്പികൾ. (i) വയസ്സ് തെളിവ്, ii) Sl 1(b)(iv), iii) ൽ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യതയും Sl എന്ന് സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതുപോലെ ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസും എക്സ്പീരിയൻസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റും. നമ്പർ 1 (b) (i) & (iii), iv) ഇന്ത്യാ ഗവൺമെന്റിന് കീഴിലുള്ള തസ്തികകളിലേക്കുള്ള നിയമനത്തിനായി നിശ്ചിത ഫോർമാറ്റിൽ യോഗ്യതയുള്ള അധികാരി നൽകിയ ഒബിസി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് (എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ), v) സാങ്കേതിക യോഗ്യത, vi) വിലാസം തെളിവ്, vii) ഫോട്ടോ ഐഡി പ്രൂഫ്, viii) ഇന്ത്യാ ഗവൺമെന്റിന് കീഴിലുള്ള തസ്തികകളിലേക്ക് നിയമനത്തിന് അപേക്ഷിക്കുന്ന മറ്റ് പിന്നാക്ക വിഭാഗങ്ങൾ (നോൺ-ക്രീമി ലെയർ) ഹാജരാക്കിയ സർട്ടിഫിക്കറ്റിന്റെ ഫോം.

(ii) സ്ഥാനാർത്ഥി സ്വയം സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ സമീപകാല പാസ്‌പോർട്ട് സൈസ് ഫോട്ടോകളുടെ രണ്ട് പകർപ്പുകൾ. ഒന്ന് അപേക്ഷാ ഫോമിൽ ഒട്ടിക്കണം, മറ്റൊന്ന് അപേക്ഷാ ഫോമിനൊപ്പം ചേർക്കണം

ആവശ്യമായ കവറുകൾക്കൊപ്പം അപേക്ഷകളും കവറിൽ വ്യക്തമായി ആലേഖനം ചെയ്ത കട്ടിയുള്ള പേപ്പർ കവറിന്റെ ഉചിതമായ വലിപ്പത്തിൽ അയയ്ക്കണം.

MMS ബെംഗളൂരുവിലെ ഡ്രൈവർ (ഡയറക്ട് റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ്) തസ്തികയിലേക്കുള്ള അപേക്ഷ സ്പീഡ് പോസ്റ്റ്/രജിസ്റ്റർ പോസ്റ്റിലൂടെ മാത്രം കൂടാതെ “The Manager, Mail Motor Service, Bengaluru-560001 എന്ന വിലാസത്തിൽ അഡ്രസ്സ് ചെയ്യുക.

മറ്റേതെങ്കിലും മാർഗത്തിലൂടെ അയച്ച അപേക്ഷ നിരസിക്കപ്പെടും, താഴെ നൽകിയിരിക്കുന്ന അപേക്ഷാ ഫോമും ഔദ്യോഗിക അറിയിപ്പും ദയവായി പരിശോധിച്ച് ഇപ്പോൾ അപേക്ഷിക്കുക.

Notification Click here
Apply Now Click here
Official Website Click here
Join Telegram Click here
my name Mohammed Shamnas k (Google certified Digital marketer ) This is my job website. Its fully free

Post a Comment