ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ് ഇനി പഴ്സിൽ കൊണ്ട് നടക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല


 നമ്മൾ എല്ലാവരും ഡിജിറ്റൽ യുഗത്തിലാണ് ജീവിക്കുന്നത്. തത്ഫലമായി, ഇത് എല്ലാ മേഖലകളിലും ഡിജിറ്റൽ ആയി മാറിയിരിക്കുന്നു. എന്നിരുന്നാലും, ഞങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട രേഖകളായ ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ്, വോട്ടർ ഐഡി, ആധാർ കാർഡ് എന്നിവ ഇപ്പോഴും പേപ്പർ രൂപത്തിൽ ലഭ്യമാണ്. അതിനാൽ, അവ കേടുപാടുകൾക്ക് കൂടുതൽ സാധ്യതയുണ്ട്. അത്തരമൊരു സാഹചര്യത്തിൽ നിങ്ങളുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട എല്ലാ രേഖകളും ഓൺലൈനിൽ സൂക്ഷിക്കാൻ സർക്കാർ പുറത്തിറക്കിയ ഒരു ആപ്പാണ് ഡിജിലോക്കർ. 
ഈ രീതിയിൽ, ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ്, വോട്ടർ ഐഡി, പാൻ കാർഡ്, ആധാർ കാർഡ് തുടങ്ങിയ നിങ്ങളുടെ എല്ലാ പ്രധാനപ്പെട്ട രേഖകളും ഡിജിറ്റലായി സൂക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്. അടിയന്തിര സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഒരു രേഖയായി അവ സമർപ്പിക്കാനും കഴിയും. ഒരു ആപ്ലിക്കേഷന്റെ സവിശേഷതകളെക്കുറിച്ചും അത് എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാമെന്നതിനെക്കുറിച്ചും കൂടുതലറിയുക.

DigiLocker ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്നതിന്റെ പ്രയോജനം എന്താണ്?

സർക്കാർ പുറത്തിറക്കിയ ആപ്ലിക്കേഷനായതിനാൽ ഡിജി ലോക്കർ 100% ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയും. നിങ്ങളുടെ ഫോണിലെ പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ ഡിജിലോക്കർ ടൈപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് തുറക്കുമ്പോൾ ആപ്പ് ലഭ്യമാകും. 
നിങ്ങൾ ആപ്ലിക്കേഷൻ തുറക്കുമ്പോൾ, ഹോം പേജിന്റെ ഇടതുവശത്തുള്ള 3 ഡോട്ടിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്ന മെനുവിൽ ഇഷ്യു ചെയ്ത ഡോക്യുമെന്റ് തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ, നിങ്ങളുടെ ഏതെങ്കിലും സർക്കാർ രേഖകൾ ആധാർ കാർഡുമായി ബന്ധിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ വഴി നിങ്ങൾക്ക് സ്വയമേവ പ്രമാണങ്ങൾ ലഭിക്കും. നിങ്ങൾ നൽകിയ ഡോക്യുമെന്റിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ, നിങ്ങളുടെ ആധാർ കാർഡ് നമ്പർ നൽകാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ലഭിക്കും. നിങ്ങൾ അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, ഈ ആപ്പിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് സർക്കാരിന്റെ എല്ലാ ആനുകൂല്യങ്ങളും ലഭിക്കും.

ഇത് ചെയ്യുന്നതിലൂടെ, സർക്കാർ സ്ഥാപനങ്ങളിലോ സ്വകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളിലോ എല്ലാ തിരിച്ചറിയൽ രേഖകളും ആവശ്യമുള്ള സന്ദർഭങ്ങളിൽ നിങ്ങളുടെ യഥാർത്ഥ പേപ്പർ രേഖ കാണിക്കാതെ തന്നെ ആപ്ലിക്കേഷനിലെ ഡിജിറ്റൽ രേഖകൾ കാണിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് പരിശോധിക്കാനാകും. ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ് ആവശ്യമുള്ള സന്ദർഭങ്ങളിൽ, നിങ്ങൾക്ക് ഈ അപേക്ഷ എത്രയും വേഗം കാണിക്കാനും ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനും കഴിയും.

DigiLocker is a key initiative under Digital India, the Government of India's flagship program aimed at transforming India into a digitally empowered society and knowledge economy. Targeted at the idea of paperless governance, DigiLocker is a platform for issuance and verification of documents & certificates in a digital way, thus eliminating the use of physical documents. The DigiLocker website can be accessed at https://digitallocker.gov.in/.
You can now access your documents and certificates from your DigiLocker on your mobile devices.

സ്കാൻ ക്യുആർ കോഡ് ഓപ്ഷൻ ഉപയോഗിച്ച്

സർക്കാർ ബില്ലുകൾ ക്യുആർ കോഡ് ഉപയോഗിച്ച് സ്കാൻ ചെയ്ത് അടയ്ക്കാം. മിക്ക സ്ഥലങ്ങളിലും ഓൺലൈനായി പണമടയ്ക്കേണ്ടതുണ്ടെന്ന് ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം. അതുകൊണ്ടാണ് മിക്ക സർക്കാർ സ്ഥാപനങ്ങളും ഓൺലൈൻ പേയ്മെന്റുകൾ നടത്തുന്നത്. അത്തരം എല്ലാ സാഹചര്യങ്ങളിലും ഈ സവിശേഷത വളരെ ഉപയോഗപ്രദമാകും.


നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് പ്രമാണങ്ങൾ സ്കാൻ ചെയ്ത് ഡിജി ലോക്കറിലേക്ക് അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യുക, നിങ്ങളുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട എല്ലാ രേഖകളും വളരെ മതേതരവും ഡിജിറ്റൽ രൂപത്തിലും സൂക്ഷിക്കാൻ.

my name Mohammed Shamnas k (Google certified Digital marketer ) This is my job website. Its fully free

Post a Comment