സൗദിയിൽ പ്രസിദ്ധമായ അഗ്രികൾച്ചർ കമ്പനിയിലോട്ട് ഇന്ത്യൻ ലൈസൻസ് ഉള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് അവസരം.

Saudi Recruitment : Today we are providing a job opening in Dubai , The company has posted job openings on its careers page. Our website is not a recruiting team; we are only a publisher; do anything more on your own risk. In any situation, a legitimate employer will never want payment from you. You can find all of the information about this position in this article, as well as on the company's website

 

First and first, let me explain that we are sharing  gulf jobs through our website. Visit this website on a daily basis for updates that will assist you in securing your future. Join our WhatsApp and Telegram communities. Also, don't be afraid to share this post.

-----------------------------------------------

⭕️ *വാൻ സെയിൽസ് മാൻ* 

👉ശമ്പളം 1500+ 200+ കമ്മീഷൻ

👉 ഇന്ത്യൻ, സൗദി  ഹെവി  ലൈസൻസുള്ളവർക് അപേക്ഷിക്കാം

👉 Age 25 - 35

-----------------------------------------------

⭕️ *Merchandiser* 

👉 ശമ്പളം 1400+ 200+ കമ്മീഷൻ

👉 ഇന്ത്യൻ, സൗദി ലൈറ്റ് ലൈസൻസുള്ളവർക് അപേക്ഷിക്കാം.

 👉 Age - 25-35

 

READ MUST: CV ഉണ്ടാക്കാൻ ഇനി മൊബൈൽ ആപ്പ് മതി👉 CLCIK HERE

 

------------------------------------------------------------------------------------------------

HOW TO APPLY THIS JOB

The link to apply for this job or the number to call is given below


If you are interested to apply for this job please submit the application form along with your updated resume to the below-mentioned website.

We would warmly welcome those who have a keen sense of interest in building a career by applying for Dubai port jobs. All individuals are requested to please take a few minutes to set up their profile by visiting the following link below. Once we have received your CV, our recruitment team will review it thoroughly and will get back to you if you are shortlisted. Below is the list of Dubai port jobs, any individuals can apply as per meeting the criteria given

 

FOR MORE DETAILS CONTACT *(ഇൻറർവ്യൂ രജിസ്ട്രേഷന് വേണ്ടി താഴെ പറയുന്ന നമ്പറിൽ കോൺടാക്ട് ചെയ്യുക)*

 

  📌  *INTERVIEW DATE - 23/05/2022 ( MONDAY )* 


📱 *CONTACT NUMBER*

       

       ☎️  9567031454

       🪀  7560867472

📩email - parkarcvs@gmail.com

 

 -- PARKAR CONSULTANTCY RAM MOHAN ROAD MALABAR GATE 3rd FLOOR CALICUT --

my name Mohammed Shamnas k (Google certified Digital marketer ) This is my job website. Its fully free

Post a Comment