പ്രവാസി ആണോ? ഇന്ത്യൻ എംബസ്സിയിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തില്ലേ… ഉടന്‍ ചെയ്യൂ… വെറും 15 മിനിറ്റ് മതി.

നിങ്ങൾ ഏത് രാജ്യത്തേക്ക് പോയാലും നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന്റെ എംബസ്സിയിൽ രെജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരിക്കണം. എങ്കിൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾ അവിടെ തങ്ങുന്നു എന്നും നിങ്ങളുടെ താമസത്തെ കുറിച്ചും ഇന്ത്യൻ എംബസികൾക്ക് അറിയൂ.അടിയന്തിര സാഹചര്യങ്ങളിൽ എംബസികൾക്ക് നിങ്ങളെ സഹായിക്കാനാവും.

അഫ്ഗാൻ പോലുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ നാം കണ്ടതാണല്ലൊ.അത്തരം സാഹചര്യങ്ങളിൽ നമുക്ക് അടിയന്തിര സാഹായം നമുക്ക് നമ്മുടെ എംബസികൾ വഴി ലഭിക്കുന്നതാണ്. ഈ ലേഖനത്തിൽ വിവിധ ജിസിസി രാഷ്ട്രങ്ങളിൽ എംബസികളിൽ റെജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നതിനെ പറ്റി ആണ് വിവരിക്കുന്നത്.കൂടാതെ എംബസിയുടെ അഡ്രസ്,ഫോൺ നമ്പർ,പ്രവർത്തി സമയം, ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റ് എന്നിവ അറിയാം. ഈ വിവരം പരമാവധി ഷെയർ ചെയ്യുക.

യുഎഇ

യുഎഇയിലെ അബുദാബിയിലാണ് ഇന്ത്യൻ എംബസി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. അഡ്രസ്സ് : Plot No. 10, Sector W-59/02, Diplomatic Area، Embassies District, – United Arab Emirates ;

ഗൂഗിൾ മാപ്പിൽ സ്ഥലം അറിയാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

ഫോൺ നമ്പർ : +97124492700

പ്രവർത്തി സമയം : Sunday to Thursday 08:30 Hrs – 17:00 Hrs

ഔദ്യോഗിക വെബ്‌സൈറ്റ് : https://indembassyuae.gov.in/

രജിസ്ട്രേഷന് : പേര് വിവരങ്ങൾ, ജനം തിയതി, പാസ്പോർട് വിവരങ്ങൾ, വിസ വിവരങ്ങൾ, നിലവിൽ താമസിക്കുന്ന അഡ്രസ്സ്, ഇന്ത്യയിലെ അഡ്രസ്സ് തുടങ്ങിയവയാണ് അപേക്ഷ കൊടുക്കും മുമ്പ് കയ്യിൽ കരുതേണ്ട വിവരങ്ങൾ. ഇവയുടെങ്കിൽ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ലിങ്ക് വഴി രജിസ്‌ട്രേഷൻ ഇപ്പൊ തന്നെ ചെയ്യുക. പത്തു മിനുട്ട് പരിപാടി മാത്രമാണുള്ളത്.

എംബസി രജിസ്‌ട്രേഷൻ |യുഎഇ

സൗദി അറേബ്യ

സൗദിയിലെ റിയാദിലാണ് ഇന്ത്യൻ എംബസി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്.

അഡ്രസ്സ് : B-1, Diplomatic Quarter, P.O.Box No. 94387, Riyadh- 11693, Saudi Arabia;

ഗൂഗിൾ മാപ്പിൽ സ്ഥലം അറിയാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

ഫോൺ നമ്പർ : 00-966-11-4884144

വാട്സാപ്പ് ഹെൽപ്ലൈൻ നമ്പർ : 00-966- 542126748

പ്രവർത്തി സമയം : Sunday to Thursday 09:00 Hrs – 17:30 Hrsഔദ്യോഗിക വെബ്‌സൈറ്റ് : https://www.eoiriyadh.gov.in/

രജിസ്ട്രേഷന് : പേര് വിവരങ്ങൾ, ജനം തിയതി, പാസ്പോർട് വിവരങ്ങൾ, വിസ വിവരങ്ങൾ, നിലവിൽ താമസിക്കുന്ന അഡ്രസ്സ്, ഇന്ത്യയിലെ അഡ്രസ്സ് തുടങ്ങിയവയാണ് അപേക്ഷ കൊടുക്കും മുമ്പ് കയ്യിൽ കരുതേണ്ട വിവരങ്ങൾ. ഇവയുടെങ്കിൽ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ലിങ്ക് വഴി രജിസ്‌ട്രേഷൻ ഇപ്പൊ തന്നെ ചെയ്യുക. പത്തു മിനുട്ട് പരിപാടി മാത്രമാണുള്ളത്.

എംബസി രജിസ്‌ട്രേഷൻ സൗദി

ഒമാൻ

മസ്കറ്റിലാണ് ഇന്ത്യൻ എംബസി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്.

അഡ്രസ്സ് : Jami’at Al – Dowal Al – Arabiya Street, Diplomatic Area, Al Khuwair, P.O. Box 1727, PC: 112;

ഫോൺ നമ്പർ : (+968) 24684500

പ്രവർത്തി സമയം : Sunday to Thursday 09:00 Hrs – 17:30 Hrs

ഔദ്യോഗിക വെബ്‌സൈറ്റ് : https://www.indemb-oman.gov.in/

രജിസ്ട്രേഷന് : പേര് വിവരങ്ങൾ, ജനം തിയതി, പാസ്പോർട് വിവരങ്ങൾ, വിസ വിവരങ്ങൾ, നിലവിൽ താമസിക്കുന്ന അഡ്രസ്സ്, ഇന്ത്യയിലെ അഡ്രസ്സ് തുടങ്ങിയവയാണ് അപേക്ഷ കൊടുക്കും മുമ്പ് കയ്യിൽ കരുതേണ്ട വിവരങ്ങൾ. ഇവയുടെങ്കിൽ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ലിങ്ക് വഴി രജിസ്‌ട്രേഷൻ ഇപ്പൊ തന്നെ ചെയ്യുക. പത്തു മിനുട്ട് പരിപാടി മാത്രമാണുള്ളത്.

എംബസി രജിസ്‌ട്രേഷൻ ഒമാൻ

കുവൈത്ത്

സഫാത്തിലാണ് ഇന്ത്യൻ എംബസി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്.

അഡ്രസ്സ് : Diplomatic Enclave, Arabian Gulf Street, P.O. Box 1450, Safat-13015, Kuwait.;

ഗൂഗിൾ മാപ്പിൽ സ്ഥലം അറിയാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

ഫോൺ നമ്പർ : (00-965) 65806158, 65806735, 65807695, 65808923

പ്രവർത്തി സമയം : Sunday to Thursday 08:00 Hrs – 16:30 Hrs

ഔദ്യോഗിക വെബ്‌സൈറ്റ് : https://indembkwt.gov.in/

രജിസ്ട്രേഷന് : പേര് വിവരങ്ങൾ, ജനം തിയതി, പാസ്പോർട് വിവരങ്ങൾ, വിസ വിവരങ്ങൾ, നിലവിൽ താമസിക്കുന്ന അഡ്രസ്സ്, ഇന്ത്യയിലെ അഡ്രസ്സ് തുടങ്ങിയവയാണ് അപേക്ഷ കൊടുക്കും മുമ്പ് കയ്യിൽ കരുതേണ്ട വിവരങ്ങൾ. ഇവയുടെങ്കിൽ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ലിങ്ക് വഴി രജിസ്‌ട്രേഷൻ ഇപ്പൊ തന്നെ ചെയ്യുക. പത്തു മിനുട്ട് പരിപാടി മാത്രമാണുള്ളത്.

എംബസി രജിസ്‌ട്രേഷൻ കുവൈത്ത്

ഖത്തർ

ദോഹയിലാണ് ഇന്ത്യൻ എംബസി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്.

അഡ്രസ്സ് : Villa No 86 & 90, Street No. 941, Al Eithra Street, Zone 63, Onaiza, P.O. Box 2788, Doha – Qatar;

ഗൂഗിൾ മാപ്പിൽ സ്ഥലം അറിയാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

ഫോൺ നമ്പർ : 4425 5777, 4425 5700

പ്രവർത്തി സമയം : Sunday to Thursday 09:00 Hrs – 17:30 Hrs

ഔദ്യോഗിക വെബ്‌സൈറ്റ് : https://indianembassyqatar.gov.in/

രജിസ്ട്രേഷന് : പേര് വിവരങ്ങൾ, ജനം തിയതി, പാസ്പോർട് വിവരങ്ങൾ, വിസ വിവരങ്ങൾ, നിലവിൽ താമസിക്കുന്ന അഡ്രസ്സ്, ഇന്ത്യയിലെ അഡ്രസ്സ് തുടങ്ങിയവയാണ് അപേക്ഷ കൊടുക്കും മുമ്പ് കയ്യിൽ കരുതേണ്ട വിവരങ്ങൾ. ഇവയുടെങ്കിൽ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ലിങ്ക് വഴി രജിസ്‌ട്രേഷൻ ഇപ്പൊ തന്നെ ചെയ്യുക. പത്തു മിനുട്ട് പരിപാടി മാത്രമാണുള്ളത്.

my name Mohammed Shamnas k (Google certified Digital marketer ) This is my job website. Its fully free

Post a Comment